استخدام منشی یا صندوقدار در شیرازبه دو نفر منشی یا صندوقدار مجرب خانم در کباب سرای گلپایگانی در شیراز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر