استخدام شیرینی پز و خشکه پز ماهر در قزوینبه یک شیرینی پز سنتی و خشکه پز ماهر در قزوین نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر