استخدام صندوقدار خانم جهت کار در مشهدبه یک صندوقدار خانم جهت کار در مشهد نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: 05137636322