طلاق همسر به خاطر تلگرام/ دار و ندارم را فروختم/همسرم با تلگرام آمد و با همان تلگرام هم رفت+فیلمکرونا نیوز؛ همه دردسرهای تمام نشدنی تلگرام از دیدگاه جوانان