افزایش ظرفیت گروه های تلگرامیپاول دوروف اعلام کرد ظرفیت گروه های تلگرامی به ۷۵ هزار نفر ارتقا یافته است. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، پاول دوروف