کانال تلگرام عشایر ایران از علاقه مندان دعوت به همکاری کردبه گزارش دولت بهار، کانال تلگرام عشایر ایران با همت جمعی از شیفتگان فرهنگ عشایری کشورمان فعال شده