اولین چهره سیاسی که فیش حقوقی خود را منتشر کرد+ عکسحمید رسایی در کانال تلگرام خود فیش حقوقی اش را منتشر کرد. صبح امروز روزنامه قانون از چهره