دستگیری فردی که قصد اخاذی ٧٠٠میلیونی در تلگرام داشترئیس پلیس فتا گیلان گفت: عامل تهدید به افشای اسرار و مطالب خلاف عفت عمومی در تلگرام به قصد اخاذی