نپرداختن به موضوع قهرمان در سینمای ایران به رغم وجود قهرمانان فراوان در تاریخ معاصر کشور علل مهمی دارد ولی لازم است بدانیم قصه‌های ناب از قهرمانان ملی