استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر در قمبه منشی خانم آشنا به کامپیوتر در قم نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: