استخدام فروشنده مجرب خانم با سابقه کار در قمبه یک فروشنده مجرب خانم با سابقه کار در مزون عروس و با روابط عمومی در قم نیازمندیم. داوطلبان واجد