آغاز بکار بانک ملی ایران در لندنبه گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ویسگونا، درحال حاضر مشغول نوسازی ساختمانی هستند که 50 سال پیش خریده