برخورد رضا عطاران با جنیفر لوپز به خیر گذشتبه گزارش « دیارباران »، بازیگر و کارگردان «دراکولا» تصویر صورت کبود و زخمی خود را کنار تصویر مشابهی از صورت