لگد کریم باقری به پای علی کریمیجادوگر فوتبال ایران شب ویژه ای را پشت سر گذاشت. به گزارش تیک به نقل از خبرآنلاین؛ علی کریمی که دیشب به