محل برگزاری نشست جشنواره فیلم سلامت تغییر کردبه گزارش « نسیم آنلاین »، نشست خبری این جشنواره با حضور دکتر محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان