مهدی محمدی: دادگاه های امریکا حداقل ٥٠ میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر کرده اندخبرنامه دانشجویان ایران: مهدی محمدی در کانال تلگرام خود نوشت: اطلاعات جدید نشان می