استخدام مدیر و سرپرست فروش جهت شرکت بازرگانی تولیدیبه مدیر و سرپرست فروش ماشین آلات و بسته بندی خانم و آقا جهت شرکت بازرگانی تولیدی در تهران نیازمندیم.