مدیر عامل سابق بانک رفاه شاکی شد!به گزارش کشاورزنیوز؛ وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴