مسنجر یاهو با طراحی جدید برای دسکتاپ منتشر شدهمه ما با یاهو مسنجر خاطرات بسیار زیادی داریم؛ این پیام رسان در دوره پر رونق خود توانست جایگاه اپراتور