به گزارش رویش نیوز ، کانال تلگرام ایران نوشت:برخی منابع ،لیست افراد تایید صلاحیت شده را به عنوان لیست غیر رسمی منتشر کرد. این اسامی به شرح زیر