خواستگاری که در پی جواب های رد از سوی دختر مورد علاقه اش، تصاویر خصوصی وی را در تلگرام منتشر کرده بود توسط پلیس تربت جام شناسایی و