معرفی تلگرام فارسی؛ نسخه غیررسمی پیام رسان محبوب به زبان مادریجای توضیح ندارد که بگوییم پیام رسان تلگرام اکنون به یکی از بهترین و پر طرفدارترین پیام رسان