خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوعخبرگزاری میزان: مهدی غلامی با تاکید بر اینکه این اتحادیه، بر عملکرد طلا فروشان همدان نظارت کامل دارد، تصریح کرد: در