استخدام کارشناس مناقصات در شرکت ارتباطات پژواک صفی در تهراناستخدام شرکت ارتباطات پژواک صفی شرکت ارتباطات پژواک صفی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد