فایل صوتی منشوری برای بمب پرسپولیسی ها دردسرساز شدظهر دیروز انتشار یک فایل صوتی 30 ثانیه ای از فردی که صدایش به شدت شبیه علیرضا بیرانوند بود و