دانشگاه علامه اعلام کرد؛ مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان تا ۱۵ آبان تمدید شد معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با اعلام اطلاعیه ای مهلت دفاع از پایان