وقتی موسس تلگرام از انتقال سرورهایش به ایران خبر نداردمدتی است که خبر انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران و اعلام تمایل رسمی این شرکت درباره انتقال مذکور،