پیام وزیر ارتباطات به موسس تلگرام +عکسپیام آذری جهرمی به موسس تلگرام: یک کانال تلگرامی عملا مردم را دعوت به ایجاد ناامنی و استفاده از بمب دستی و