کانال تلگرام «آیت الله محمد ناصری اصفهانی» راه اندازی شدکانال رسمی تلگرام «آیت الله محمد ناصری اصفهانی»، با هدف اطلاع رسانی به روز و دقیق از نگاه و