منصوریان: در صفحات مجازی هیچ صفحه ای ندارمبه گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان علیرضا منصوریان اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب