عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در مطلبی انتقادی در کانال تلگرام خود نوشت: این موارد خلاصه مطالبی است که به نقل از آقای هاشمی رفسنجانی در انتقاد