نخستین انتخابات دولت یازدهم بدون قطعی اینترنت، تلفن همراه یا اپلیکیشن ها پیام رسان برگزار شد. به گزارش «فرصت امروز»، در شرایطی که طی هفته گذشته شایعاتی مبنی