به گزارش پایگاه خبری « عصراعتبار »، پیشخوان شهرنت بانک شهر به صورت 24 ساعته با ارائه تمامی خدمات بانکی، پاسخگوی نیازهای شهروندان به صورت 24ساعته خواهد بود.