استخدام هلدینگ معاصرانشرکت هلدینگ معاصران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. ردیف  عنوان شغلی جنسیت  شرایط احراز  ۱ کارشناس فروش  آقا/