همزمانی عجیب تخلیه ساختمان وطن امروز و انتشار یک گزارش در ایرنابه گزارش خبرگزاری بسیج ،کانال اطلاع رسانی روزنامه وطن امروز در تلگرام در مطلبی با عنوان “همزمانی