خاطره تلخی که هنوز هم در ذهنم مانده استبه گزارش جام نیـوز،حاج آقا قرائتی خاطره تلخی را از دوران کودکی خود در کانال تلگرام درس هایی از قران،