استخدام کارمند فروش جهت آژانس هواپیمایی یاتا در تهرانبه کارمند فروش بلیط جهت آژانس هواپیمایی یاتا در تهران نیازمندیم. داخلی ۱۰۲ داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن