دادستان تهران: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پیدا شد دادستان تهران در مورد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی گفت: یکی از جعبه‌های سیاه ساعتی پیش و دیگری چند دقیقه گذشته