حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافت چند صد میلیونی نداردبه گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایرنا، ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری