پس از یک سال و نیم رشد پیوسته قیمت مسکن، بالاخره در تیرماه امسال سیگنال توقف رشد در این بازار صادر شد و حالا وزیر راه و شهرسازی