واتس آپ و وایبر برای مقام های روس ممنوع می شوداستفاده از نرم افزارهای پیام رسان اینترنتی که از خارج روسیه کنترل می شود از جمله تلگرام، جی