پاسخ موحد به حبیبی:حالا که «لا الله » را فرمودید «الا الله» را هم می گفتید.کانال رسمی تلگرام سید محمد موحد پاسخی به اظهارات جهانگیر حبیبی داده است