سخنگوی سپاه پاسداران مطرح کرد؛ دستپاچگی آمریکا بعد از حمله به پایگا‌ه‌هایش سخنگوی سپاه پاسداران گفت: به همه اعلام می‌کنیم مراسم تشییع حاج قاسم باشکوه زایدالوصفی در ایران