پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد/ به زودی پناهنده می شوم!آفتاب نیوز : پاییز سال گذشته، انتشار عکس های مختلفی از یک پسر جوان با دختران مختلفی