پیشنهاد همکاری جم به مجری صدا و سیما + عکسمجری صداوسیما با انتشار دو اسکرین شات از مکالمه یکی از عوامل این شبکه گفت: چندین بار پیام هایی