سخنرانی علمی «معرفی کاربردهای علمی شبکه های اجتماعی: تلگرام، ریسرچ گیت و انجمن» با سخنرانی مرتضی نبی میبدی و با حضور سرهنگ محمدمهدی کاکوان، رییس پلیس فتای تهران