استخدام کارشناس فروش،حسابدار فروش،کارپرداز در گروه آی سی سیاستخدام گروه آی سی سی گروه آی سی سی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط