استخدام کارشناس فروش در فروشگاه خدمات شبکهفروشگاه خدمات شبکه و رایانه جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.