به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، تمامی شعب این بانک در تهران و شهرستانها علاوه بر داشتن باجه عصر در روزهای پایانی سال جاری، در روز پنجشنبه