دیدار سرپرست فرمانداری کاشان با کارگران و پاکبانان شهرکاشان نیوز : سرپرست فرمانداری کاشان در نخستین لحظه های بامداد امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه با کارگران یک کارخانه